beeldmerk

PERRIN

PERRIN is een landelijk onderzoeksprogramma op het gebied van de kinderrevalidatie.
Sinds 2000 gericht op ontwikkeling van en zorg voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese.

Voor een up-to-date overzicht van PERRIN publicaties en persentaties zie publicatielijst.
Voor informatie over en kennis uit het PERRIN-onderzoek van de periode 2000-2014 zie de oude website.

In 2015 is gestart met twee nieuwe PERRIN-projecten: Participatie in Perspectief (PiP) en DECADE. De kinderen, jongeren en jong-volwassenen met cerebrale parese die mee hebben gedaan aan PERRIN zijn nu ongeveer 10 jaar ouder dan destijds en gaan ons helpen meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van participatie en autonomie van jongeren en (jong)volwassenen met cerebrale parese.
Via deze (nieuwe) website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in PiP en DECADE.

Beide projecten worden gefinancierd door Fonds Nuts Ohra (FNO).

Logo FNO zorg voor kansen