> Doelstellingen

Home

Onderzoek:

  • Ontwikkeling van meetinstrumenten die meten op de niveau's van activiteiten en participatie
  • Inzicht in beloop en determinanten van activiteiten en participatie van kinderen en jongeren met cerebrale parese
  • Inzicht in zorggebruik en zorgbehoefte van kinderen en jongeren met cerebrale parese en hun ouders
  • Beschrijving en analyse van samenwerking binnen revalidatieprogramma's voor kinderen met cerebrale parese.

Zorg

Zorg voor kinderen en jongeren in de kinderrevalidatie te verbeteren, door:
  • Gebruik van objectieve, gestandaardiseerde meetinstrumenten in de zorg
  • Beter inzicht bij professionals in de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese
  • Betere voorlichting aan kinderen en jongeren met cerebrale parese
  • Betere voorlichting aan ouders over ontwikkeling van hun kind
  • Betere afstemming zorgbehoefte en zorggebruik.
| Informatie over PERRIN | Kennis uit PERRIN | Links |