> Kennis uit PERRIN

Meetinstrumenten

Activiteiten & Participatie

Zorggebruik & -behoefte

Revalidatieprogramma's

Knowledge Brokers

Symposia

Nieuwsbrieven

Publicaties

Home

Meetinstrumenten

In PERRIN is veel ervaring opgedaan met meetinstrumenten. De kennis over
deze meetinstrumenten kunt u hier vinden in de vorm van factsheets. Bij
het lezen van elke factsheet is het aan te bevelen de algemene factsheet
te gebruiken. Deze bevat voor u wellicht bruikbare achtergrondinformatie.

 • Algemene Factsheet (PDF 59Kb)

 • Daarnaast zijn er factsheets te vinden van de volgende instrumenten:

 • PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory)
 • GMFM (Gross Motor Function Measure)
 • GMFCS (Gross Motor Function Classification System)
 • Motorische ontwikkelingscurven
 • MACS (Manual Ability Classification System)
 • MPOC (Measure of Processes of Care)
 • MPOC-20 (Measure of Processes of Care - 20 items)
 • MPOC-SP (Measure of Processes of Care - Service Providers)
 • GYV-20 (Giving Youth a Voice Questionnaire)
 • Rotterdams Transitieprofiel

 • PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory)

  De PEDI is een gestructureerd interview waarmee dagelijkse functionele vaardigheden van kinderen in kaart worden gebracht.
  Klik hier voor de factsheet (PDF 55Kb)

   De handleiding van de
   PEDI-NL is te bestellen bij
   Pearson

  Over de PEDI-NL zijn twee proefschriften verschenen.
  In 2001 promoveerde Jan Custers op het onderzoek naar de adaptatie,
  validiteit en betrouwbaarheid van de PEDI-NL.   In 2005 promoveerde Jeltje Wassenberg-Severijnen op het onderzoek
   naar de normgegevens van de PEDI.

    GMFM (Gross Motor Function Measure)

    De GMFM is een test waarmee op gestandaardiseerde manier grof-motorische vaardigheden van kinderen met cerebrale parese in kaart kunnen worden gebracht. Klik hier voor de factsheet (PDF 58Kb)

    In september 2005 promoveerde Dianne Russell, de grondlegger van de GMFM,
    in Utrecht.    Meer informatie over scholing GMFM


    GMFCS (Gross Motor Function Classification System)

    De GMFCS is een classificatiesysteem waarmee de ernst van cerebrale parese beschreven kan worden naar functionele mogelijkheden van het kind op het gebied van zichzelf verplaatsen. Klik hier voor de factsheet (PDF 57Kb)

    Motorische ontwikkelingscurven

    Op basis van de leeftijd, GMFCS niveau en de GMFM-66 score kan de professional bepalen waar een kind zit in zijn motorische ontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare kinderen met cerebrale parese. Klik hier voor de factsheet (PDF 86Kb)

     


    MACS (Manual Ability Classification System)

    De MACS is een classificatiesysteem waarmee kan worden beschreven hoe de handvaardigheid van kinderen en jong-volwassenen is ten aanzien van het hanteren van objecten in het dagelijks leven. Klik hier voor de factsheet (PDF 50Kb)

    In december 2006 promoveerde Jetty van Meeteren op het meten van functies en functionele activiteiten van de bovenste extremiteit bij jong-volwassenen.
    MPOC (Measure of Processes of Care)

    De MPOC is een vragenlijst die de tevredenheid van ouders meet over de kwaliteit en gezinsgerichtheid van de kinderrevalidatiezorg.
    Klik hier voor de factsheet (PDF 27Kb)


    MPOC-20 (Measure of Processes of Care - 20 items)

    In de MPOC-20 zijn de 20 items uit de MPOC(-56) overgebleven die het
    best de verschillende schalen representeren. De MPOC-20 levert vergelijkbare schaalscores op, maar biedt minder detail op itemniveau dan de MPOC met
    56 items. Klik hier voor de factsheet (PDF 76Kb)


    MPOC-SP (Measure of Processes of Care - Service Providers)

    De MPOC-SP is een vragenlijst die zorgverleners in de kinderrevalidatie informatie geeft over hoe gezinsgericht zij zelf werken.
    Klik hier voor de factsheet (PDF 58Kb)


    GYV-20 (Giving Youth a Voice Questionnaire)

    De GYV-20 is een vragenlijst die de tevredenheid van jongeren (12-18 jaar) meet over de door hen ontvangen revalidatiezorg. De GYV-20 is inhoudelijk gebaseerd op de MPOC. Klik hier voor de factsheet (PDF 53Kb)

    In 2006 promoveerde Renate Siebes o.a. op het onderzoek naar de validatie
    van de MPOC, de GYV-20 en de MPOC-SP
    .
     Rotterdams Transitieprofiel

     Het Rotterdams Transitieprofiel brengt de transitie van kind naar volwassene in kaart als een ontwikkelingsproces met fasen van toenemende zelfstandigheid op verschillende domeinen van participatie en zelfmanagement in de (revalidatie)zorg. Klik hier voor de factsheet (PDF 55Kb)

      

      

      

     Knowledge Broker project

     In het Knowledge Broker project werden meetinstrumenten uit PERRIN in de praktijk geimplementeerd met hulp van Knowledge Brokers - professionals uit de eigen organisatie die een spil brug vormen tussen onderzoekers en professionals. Het betrof een pilot onderzoek met vier revalidatiecentra in Nederland.

     In 2009 hebben we de eerste ervaringen in een factsheet samengevat. In het voorjaar van 2010 werd het project formeel afgerond. De belangrijkste resultaten staan samengevat in een nieuwsbrief.

      Op het wereldcongres over kwaliteit van zorg, het International Forum on Quality and Safelty in Health Care, mochten we ons project presenteren. De poster die we daar presenteerden vindt u hier.

     Gezien de positieve resultaten heeft het project in 2010 een vervolg gekregen. In het project Richtlijn CP in Praktijk is de Richtlijn 'Diagnostiek en Behandeling van kinderen met een spastische cerebrale parese' systematisch en met hulp van Knowledge Brokers geimplementeerd in revalidatiecentra, revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en mytylscholen.

     Inmiddels heeft dit project geleid tot bestendiging van het netwerk in CP-Net, een onafhankelijke stichting.

     Ontwikkeling van Activiteiten & Participatie

     CP 0-5

     CP 5-9

     CP 9-16

      Proefschrift Jeanine Voorman

      Cerebral palsy and the transition to adolescence. Course of functioning, self-perception and quality of life.

     CP 16 24

      Proefschrift Diana Wiegerink.

      Romantic relationships and sexual experiences of adolescents and young adults with cerebral palsy.

      Proefschrift Channah Nieuwenhuijsen.

      Adults with cerebral palsy. Studies on physical activity, fitness and experienced problems.

      

     De resultaten uit de cohortstudies zijn samengevat in verschillende factsheets. Bekijk ze hier:

     PERRIN+: Alle cohorten samengevoegd:

      


     Zorggebruik en zorgbehoefte

     Momenteel zijn de projecten behorend bij dit thema (CP 0-5; 5-9, 9-16;
     16-24) nog lopend. Zodra er informatie beschikbaar is zal deze op de
     website geplaatst worden.

     Revalidatieprogramma's

     De resulaten uit het ProCP onderzoek waarin werd bestudeerd hoe gezinsgericht er gewerkt wordt in de kinderrevalidatie staan in onderstaande factsheet.

    • Gezinsgericht samenwerken! - ProCP (PDF 98Kb))

    • In november 2007 promoveerde Bianca Nijhuis op het ProCP onderzoek
     waarin het samenwerken in de kinderrevalidatie centraal stond. Het
     proefschrift is nog verkrijgbaar!

      Proefschrift Bianca Nijhuis

      Team Collaboration in Dutch Paediatric Rehabilitation

      U kunt het voor € 7,50 bestellen.

      Stuur een e-mail naar
      Bianca Nijhuis.     PERRIN Symposia

     Symposium 2010

     Op 18 juni 2010 werd het vierde PERRIN symposium georganiseerd.

     Het symposium stond in het teken van ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP. De nadruk in deze dag lag op de longitudinale resultaten.

     ’s Ochtends werden resultaten gepresenteerd van de cohortstudies waarin grote groepen kinderen en jongeren gedurende enkele jaren zijn gevolgd. ’s Middags zijn we in workshops verder ingegaan op de praktische implicaties van de onderzoeksresultaten.

     18 juni 2010 Reader (PDF 1,4 Mb)

     Symposium 2006

     Het derde PERRIN symposium is gehouden op 16 november 2006 en was
     getiteld: Kinderen en jongvolwassenen met CP: hun ontwikkeling, onze zorg.
     Het symposium stond in het teken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese, en afstemming van zorggebruik en zorgbehoefte.
     De kinderen en jongeren in PERRIN worden gedurende enkele jaren gevolgd.
     Dit levert veel inzicht op over hun ontwikkeling. Bij welke kinderen ontstaan wanneer problemen? Zijn er instrumenten waarmee we vroeg in de ontwikkeling al enig zicht kunnen krijgen op de toekomstige ontwikkeling.

     Om een indruk te krijgen van het symposium, kunt u hieronder de reader met daarin samenvattingen van presentaties en de getoonde posters downloaden.

     donderdag 16 november 2006 Reader (PDF 5,2Mb)


     Symposium 2004

     Tijdens het tweede symposium (november 2004) stonden de eerste resultaten van de projecten centraal. Aandacht werd besteed aan het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren met cerebrale parese en aan hun zorgtraject.

     Reader met samenvattingen van de presentaties.
     19 november 2004: CP: Hoe leef je ermee. Van baby tot volwassene.

     vrijdag 19 november 2004 PDF (1,7Mb)


     Symposium 2002

     Het eerste symposium was op 15 november 2002 en had als thema: Meetinstrumenten in de Kinderrevalidatie. Tijdens dit symposium werd
     aandacht besteed aan enkele meetinstrumenten waarmee in PERRIN
     ervaring mee was opgedaan, zoals de GMFCS, PEDI, VABS, Competentiebelevingsschalen, Life-H, Melbourne, MPOC en de NOSI-K.
     De reader met samenvattingen van de presentaties en met achtergrond-informatie over de instrumenten is te bestellen via perrin@dehoogstraat.nl.
      

     Nieuwsbrieven

       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
     CP 0-5 juni 2002 februari 2003mei 2003augustus 2003december 2003 maart 2004juni 2004september 2004december 2004 maart 2005juni 2005september 2005december 2005 maart 2006juni 2006september 2006december 2006 maart 2007juli 2007oktober 2007december 2007 juni 2008december 2008    
     CP 5-9       juli 2006december 2006 juli 2007december 2007 juli 2008 januari 2009juli 2009 oktober 2007 januari 2009
     CP 9-16 Nieuwsbrief 2002 Nieuwsbrief 2004 Nieuwsbrief 2005 Nieuwsbrief 2006        
     CP 16-24 december 2002 januari 2003 april 2004december 2004   januari 2006 Congres EACD + nieuwsbrief juli 2007      
     ProCP 1e nieuwsbrief 2002juli 2002 februari 2003     januari 2006        

     Publicaties

     Overzicht publicaties PERRIN

     | Achtergrond | Doelstellingen | Samenwerking | Stuurgroep | Contact |