> Stuurgroep

Programmaleiding

Projectleiders

Home

Programmaleiding

Prof.dr. A.J.H. Prevo

Prof.dr. E. Lindeman

Dr. M. Ketelaar

Projectleiders

Prof.dr. J.G. Becher (CP 5-9 / CP 9-16)

Dr. A. Dallmeijer (CP 9-16)

Dr. J.W. Gorter (CP 0-5)

Prof.dr. M.J. Jongmans (PEDI)

Dr. H.A. Reinders-Messelink (ProCP)

Dr. M.E. Roebroeck (CP 16-24)

Prof.dr. A. Vermeer (PEDI)

Programmaleiding


Prof.dr. A.J.H. Prevo(t/m 2004)

Arie Prevo is emeritus hoogleraar Revalidatiegeneeskunde. Hij heeft als programma-leider aan de basis gestaan van PERRIN. Eind 2004 is hij
opgevolgd door Prof. Dr. Eline Lindeman.


Prof.dr. E. Lindeman

Vanaf 2005 tot haar overlijden op 27 september 2012 was zij programmaleider van PERRIN. Eline Lindeman was hoogleraar revalidatiegeneeskunde bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie.


Dr. M. Ketelaar

[m.ketelaar@dehoogstraat.nl]
Marjolijn Ketelaar is bewegingswetenschapper en gepromoveerd op onderzoek naar functionele aspecten van therapie voor kinderen met cerebrale parese. Zij richtte zich hierbij vooral op meetinstrumenten voor functionele vaardigheden, ouderparticipatie en de effecten van functionele fysiotherapie in vergelijking
met reguliere behandeling. Momenteel is zij als senior-onderzoeker werkzaam in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht van De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht, en verantwoordelijk voor de onderzoekslijn kinderrevalidatie. Zij is coördinator van het landelijk onderzoeksprogramma kinderrevalidatie PERRIN.

Projectleiders


Prof.dr. J.G. Becher (CP 9-16)

Jules Becher is revalidatiearts en recentelijk benoemd tot hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde. Op 26 oktober 2005 hield hij zijn inaugurele
rede met als titel: “Kinderrevalidatiegeneeskunde uit de kinderschoenen”.
Zijn specifieke interesse gaat uit naar de behandeling van spasticiteit bij kinderen met cerebrale parese. Zijn dagelijks werk bestaat, naast de patiëntenzorg, uit het begeleiden van diverse promovendi, het verzorgen
van post academisch onderwijs (op het gebied van Klinische gangbeeld
analyse, Botuline workshop, Amsterdamse orthesedagen, cursusleider
cursus cerebrale parese en de cursus rolstoelen en orthesiologie) en
colleges op het gebied van kinderrevalidatiegeneeskunde aan de faculteit geneeskunde en bewegingswetenschappen. Verder is hij Lid van de raad
van toezicht van de William Schrikker Groep (voogdijvereniging voor gehandicapte kinderen die zich ten doel stelt pleeggezinplaatsing te
realiseren); Lid van het internationale CP-team van de ISPO-international; voorzitter medische adviesraad van het Wanda fonds, een fonds voor de verbetering van de behandeling van kinderen met CP in Polen; ambassadeur
van Only Friends, een voetbalclub voor gehandicapte kinderen in Amsterdam; Voorzitter van de werkgroep richtlijnontwikkeling voor de behandeling van spasticiteit bij kinderen met Cerebrale Parese; secretaris van het platform kinderrevalidatie van de VRA en Voorzitter van het netwerk kinderrevalidatie Amsterdam van de SIGRA.


Dr. A. Dallmeijer (CP 9-16)

[a.dallmeijer@vumc.nl]
Annet Dallmeijer is senior onderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum in Amsterdam. Zij is Bewegingswetenschapper
en in 1998 gepromoveerd op onderzoek naar de fysieke belastbaarheid
van revalidanten met een dwarslaesie. Sinds 2004 houdt zij zich bij het
VU medisch centrum bezig met onderzoek naar het functioneren en effecten
van behandeling van kinderen met een cerebrale parese. Speciale aandachtsgebieden zijn klinimetrie, training en fitheid.


Dr. J.W. Gorter (CP 0-5 / CP 5-9)

[gorter@mcmaster.ca]
Jan Willem Gorter studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van zijn promotieonderzoek (1999) en zijn specialisatie als revalidatiegeneeskundige (2000) heeft Jan Willem zich toegelegd op de revalidatiegeneeskunde bij kinderen met ontwikkelingsbeperkingen (kinderrevalidatiegeneeskunde). Van 2000 tot 2008 werkte hij als kinderrevalidatiearts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) en in revalidatiecentrum De Hoogstraat. Samen met Marjolijn Ketelaar ontwikkelde hij de programmalijn kinderen van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat te Utrecht. In 2002 werkte Jan Willem zes maanden bij CanChild, Centre for Childhood Disability Research te Canada onder supervisie van professor Peter Rosenbaum. Per 1 mei 2008 startte Jan Willem als Associate Professor aan de McMaster University in Canada (Division of Rehabilitation and Developmental Paediatrics). Hij is mede-oprichter van NetChild.

Prof.dr. M.J. Jongmans (PEDI)

[m.j.jongmans@uu.nl]
Marian Jongmans studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna werkte Marian een periode in Engeland, waar eerst een promotieonderzoek werd uitgevoerd (Londen). Het betrof een longitudinaal onderzoek naar de motorische ontwikkeling van te vroeggeboren kinderen op de basisschoolleeftijd. Vervolgens deed zij als ‘research fellow’ onderzoek bij kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelingsbeperkingen
te Bristol. Weer terug in Nederland werkte zij als docent-onderzoeker bij de capaciteitsgroep Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg met als aandachtsgebieden de ontwikkeling van zeer prematuur geboren kinderen en de motorische problemen die kinderen met een Developmental Coordination Disorder ondervinden in het dagelijks functioneren thuis en op school. Sinds 2001 werkt zij als onderzoeker bij de afdeling Neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) en als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op: longitudinaal onderzoek bij zeer te vroeg geboren kinderen en de rol van de moeder-kind interactie; onderzoek naar de neuropsychologische, motorische en gedragsontwikkeling op de basisschool-leeftijd bij op tijd geboren kinderen die rondom de geboorte een periode van perinatale asfyxie doormaakten. Zij is mede-oprichter van NetChild.


Dr. H.A. Reinders-Messelink (ProCP)

[heleen.reinders@revalidatie-friesland.nl]
Heleen Reinders is bewegingswetenschapper en promoveerde in 2000 op onderzoek naar motoriek van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie. Ze is werkzaam als onderzoekscoordinator bij Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag), waar ze zich vooral bezig houdt met praktijkgericht onderzoek naar kinderen met motorische problemen. Ze is secretaris van de landelijke Stuurgroep voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD).

Dr. M.E. Roebroeck (CP 16-24)

[m.roebroeck@erasmusmc.nl]
Marij Roebroeck is projectleider van het onderzoeksprogramma Transision Research van de afdeling Revalidatie van het Erasmus MC. Zij is bewegingswetenschapper en gepromoveerd op een onderzoek naar het
meten van spierkracht.


Prof.dr. A. Vermeer (PEDI)

[a.vermeer@uu.nl]
Hij heeft na de academie voor lichamelijke opvoeding (1963) Pedagogiek, vrije studierichting Leer van het Menselijk Bewegen, gestudeerd aan de VU in Amsterdam (1972). Is gepromoveerd (1983) op een onderzoek naar de integratie van revalidatie-activiteiten in de kinderrevalidatie. Was 25 jaar verbonden aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam. Werd daarna eerst bijzonder hoogleraar in de Bewegingswetenschappen (1990) en daarna gewoon hoogleraar in de Orthopedagogiek, i.h.b. de Gehandicaptenzorg, aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgebied betreft de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en kinderen met een hersenbeschadiging. Hij is mede oprichter van de European Masters Degree in Adapted Physical Activity aan de KU Leuven. Meer informatie kunt u vinden op: www.adrivermeer.nl

| Informatie over PERRIN | Kennis uit PERRIN | Links |