beeldmerk

Deelnemende organisaties

PERRIN-DECADE is uitgevoerd onder leiding van:                                               

  • Amsterdam UMC
  • Erasmus MC & Rijndam Revalidatie, Rotterdam   

    3 logos AenR


    In samenwerking met:
  • CP Nederland – vereniging van mensen met CP en hun naasten
  • Het PERRIN consortiumFinanciers: