beeldmerk

De ambassadeurs met CP

 

PiP is een onderzoeksproject voor, maar vooral ook mét jongeren zelf; hun stem telt! PiP richt zich vooral op het delen van ervaringsverhalen (thema’s: school, sport en zorg). Naast jongeren met CP die hun ervaringen delen in interviews, is er ook een groep van 12 ambassadeurs met CP. Deze groep was betrokken in alle fases van het PiP project en is nog steeds actief bij producten afkomstig uit het project.

De eerste kenismaking met deze groep is te lezen in BOSK Magazine, nummer 2, december 2015. Daarin wordt duidelijk waar het PiP project volgens hen over gaat en wat zij zelf wilden bereiken met het project.

"PiP is in het kort een project waar jongeren met CP hun ervaringen kunnen delen. Met deze  informatie willen we tips naar buiten brengen voor ouders, hulverleners, artsen, etc. over dingen als zorg, school, sport en beleid. Het doel is dat mensen meer inzicht krijgen in het leven van iemand met CP".

"Wat wilen we bereiken?

  • Geen vooroordelen over CP
  • Mensen goed informeren en inlichten

Om zo vanuit het standpunt van jongeren iets duidelijk te maken."

Gedurende het project hebben de ambassadeurs zich in verschillende rollen en in velerlei activiteiten laten zien. Zo hebben ze advies gegeven bij het aanschrijven van participanten voor het onderzoek. Ze hebben bij voorbeeld ook met onderzoekers samengewerkt bij het analyseren van de interviews. Heel bijzonder was bovendien het helemaal zelf presenteren door enkele ambassadeurs op een internationaal wetenschappelijk congres. Zoals te lezen is in BOSK Magazine, nummer 1, juni 2017.

In een terugblik op hun betrokkenheid bij het project werd door de PiP-ambassadeurs onder andere het volgende opgemerkt (ook te lezen in BOSK Magazine, nummer 1, juni 2018):

"Ik heb geleerd dat mijn handicap hele mooie dingen met zich mee brengt. Zonder handicap zou ik niet zijn wie ik ben. Ik ben trots op wat ik bereikt heb!"

"Ik ben er voornamelijk achter gekomen hoe een onderzoek werkt en wat er allemaal bij komt kijken. dat vindik erg interessant!"